Wat is het verschil tussen een IT projectmanager en een IT projectleider?

...


Talent Enterprise

Wat is het verschil tussen een IT projectmanager en een IT projectleider?

Binnen de IT-wereld zijn er twee rollen die we dagelijks regelmatig voorbij zien komen. De rol van IT projectmanager en IT projectleider. Maar is een projectleider hetzelfde als een projectmanager? Hier zijn de meningen sterk over verdeeld. Wij vonden het interessant om dit eens uit te zoeken. Hieronder lees je onze bevindingen.

We zien dat er bij veel organisaties steeds meer aandacht wordt besteed aan leiderschap attributen. Managers worden aangenomen met inachtneming van deze eigenschap. Doordat mensen de begrippen projectmanager en projectleider beide gebruiken om naar diegene te verwijzen die de rol van leider vervult vervagen de begrippen. Hierdoor ontstaat er verwarring van de betekenis.

Leiderschap en Management

Veel mensen denken dat leiderschap en management bij dezelfde rol behoren. Echter is dit meestal niet het geval. In het boek ‘The 360 degree leader’ wordt gezegd dat een manager met processen werkt terwijl een leider met mensen werkt. John Kotter ging nog een stap verder en zei dat een manager verantwoordelijk is voor personeel, planning, budgettering, probleemoplossing en controle terwijl een leider meer wordt betrokken bij het bepalen van de richting, het motiveren, inspireren en het op een lijn brengen van het personeel.

Kotter ziet leiderschap en management als twee verschillende lagen die elk eigen functies en kenmerken hebben. Hij ziet van zowel de manager als leider het belang van deze functies in de steeds complexere zakelijke omgeving waar we mee te maken krijgen.

Op basis van de bovengenoemde definities kunnen we stellen dat management verschilt van leiderschap.

Leiderschap is nodig om verandering te initiëren, te innoveren en nieuwe producten, systemen en diensten te creëren. Management daarentegen houdt zich vooral bezig met het correct en effectief functioneren van processen.

Dit betekent echter niet dat projectmanagers geen leiders mogen zijn; integendeel, om een ​​goede projectmanager te worden, moet je een goede leider zijn.

De IT projectleider vs de IT projectmanager   

Een project begint in de meeste gevallen bij de IT projectleider. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van een projectplan, ook wel plan van aanpak genoemd. Verder is de projectleider ook verantwoordelijk voor het bewaken en beheren van het lagere niveau en de technische details van het project.

Echter zien we een hiërarchisch verschil tussen de twee begrippen. Voor grote projecten wordt vaker de term projectmanager gebruikt. Projectleiders managen veelal kleinere projecten waar slechts enkele projectleden bij betrokken zijn.

De IT projectmanager is verantwoordelijk voor het gehele project en heeft in de meeste gevallen niet dezelfde technische onderlegde expertise als de projectleider. Omdat de projectmanager verantwoordelijk is voor het gehele project legt de projectleider verantwoording en rapportage af aan de projectmanager.

Verder zien we dat de focus van een IT projectleider meestal gericht is op de interne kant van een project. Het is de taak van de projectleider om te zorgen dat een project op tijd afgerond wordt. Bij de IT projectmanager ligt het zwaartepunt van de functie meer aan de externe kant van het project. Naast dat hij verantwoordelijk is voor de afronding, waarborgt deze ook de kwaliteit van het product of dienst, welke wordt afgeleverd aan de eindklant. Dit houdt in dat deze deels verantwoordelijk wordt gehouden voor de kwaliteit van het product of dienst welke afgeleverd wordt aan de eindklant.

Onze conclusie

Na het lezen van deze tekst zal het je wel zijn opgevallen dat het allemaal niet zo zwart op wit is. Voor een groot deel is de verwarring over deze begrippen ontstaan doordat men de begrippen op de verkeerde manier gebruikt.
We hebben de betekenis vooral gezocht in de begrippen; ‘leider’ en ‘manager om zo toch een stap dichter bij de betekenis te komen. Hopelijk hebben we kunnen zorgen voor wat opheldering. Heb je andere ideeën of wil je hierover eens sparren neem dan contact met ons op.

Direct aan de slag als IT projectmanager of IT projectleider

Regelmatig zoeken wij, voor opdrachtgevers in diverse branches, kandidaten voor verschillende functies als IT projectmanager of IT projectleider.

Nieuwsgierig geworden, toe aan een nieuwe uitdaging of wil je eens sparren over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met Anne Kruize, Recruiter IT bij Talent Enterprise;

annekruize@talententerprise.nl
+31638074451