Wat doet een Interim Project Controller?

...


Talent Enterprise

Wat doet een Interim Project Controller?

Wie een projectplan voor een aantal jaar maakt weet een ding zeker: zoals het nu op papier staat, zo gaat het niet lopen. Door de continu veranderende markt wordt het voor project-gedreven bedrijven steeds lastiger om voorspellingen te doen en risico’s te managen. Zeker bij grote projecten zijn de risico’s van kosten- en tijdoverschrijding groter en worden veroorzaakt door moeilijk voorspelbare factoren. Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie wendbaar genoeg bent om in te spelen op dergelijke veranderingen? Dat is precies waar een Interim Project Controller om de hoek komt kijken.

 

Taken van een Interim Project Controller

Een Interim Project Controller houdt zich bezig met het beheersen van risico’s, door mogelijke plannings- of budgetafwijkingen te analyseren en daar tijdig op te anticiperen. Het is iemand met financiële expertise en tegelijkertijd kennis heeft van alle aspecten van financial control, business control en risico management. De aangewezen persoon met zowel het overzicht van het gehele project, als inzicht in de kleinste details. Met name project-gedreven organisaties, zoals bedrijven in de bouw of infrastructuur, hebben veel baat bij de werkzaamheden van een project controller. Maar wat maakt een Interim Project Controller dan zo bijzonder?

Verschil tussen Interim Project Controller en Financial Controller

De rol van een Interim Project Controller bestaat uit rapporterende en analyserende taken, en vertaalt deze vervolgens naar adviezen voor het management. De Interim Project Controller onderscheidt zich hierbij aanzienlijk van de Financial of Business Controller. Het gaat niet enkel om het terugkijken op de cijfers – resultaten analyseren en daaruit conclusies trekken – maar juist om het vooruitkijken. Het is steeds belangrijker voor project-gedreven organisaties om plannen klaar te hebben voor verschillende toekomstige scenario’s, zodat ze snel kunnen anticiperen en risico’s kunnen verkleinen. Dit maakt een Interim Project Controller onmisbaar voor het succesvol uitvoeren van projecten. Dus wat doet een Interim Project Controller precies dat zo waardevol is voor een organisatie?

Wat een Interim Project Controller kan toevoegen aan een organisatie

Grote projecten zijn moeilijk volledig van tevoren in te plannen, want veel problemen komen pas naar voren tijdens de looptijd van een project. Projecten kunnen daardoor snel de mist in gaan: budgetten worden overschreden, projectresultaten worden later opgeleverd dan bedoeld of de projectkwaliteit is minder dan verwacht. Interim Project Controllers fungeren als de verbinding tussen finance en operations, waardoor er afdeling-overstijgend naar het project wordt gekeken en de risico’s geminimaliseerd worden. Ze zijn de rechterhand van de projectleider én het financieel geweten. Ze bewaken de planning en het budget, en maken de financiën inzichtelijk voor alle betrokkenen. Op basis van de inzichten kijken ze naar de gevolgen van verschillende scenario’s en adviseren ze de projectmanager op het gebied van budget en planning. Hierdoor kan het management een afgewogen keuze maken over de richting van een project.

Eigenschappen van een Interim Project Controller

Om goed advies te geven moet de Interim Project Controller constant nagaan of de planning nog wel klopt en of de uitgaven wel echt nodig zijn. Door deze kritische kijk op het project zullen uitloop en budgetoverschrijding beperkt blijven. Daarnaast zijn Interim Project Controllers in staat effectief te schakelen met verschillende partijen. Bij de realisatie van een project zijn, naast de projectleider, verschillende projectprofessionals betrokken. De Interim Project Controller zorgt voor heldere communicatie tussen partijen, van strategie tot kleine cijfertjes.

Wat een Interim Project Controller doet is vooruitkijken en veranderingen nauwlettend in de gaten houden, om zo budgetten en planningen strakker te managen. Op deze manier waarborgt een Interim Project Controller de een project waarde blijft genereren voor het bedrijf. En dat is waar het uiteindelijk om gaat!

Nieuwsgierig geworden naar hoe een Interim Project Controller de projecten in uw organisatie kan begeleiden? Neem vrijblijvend contact op met Talent Enterprise en we brengen je binnen enkele dagen in contact met ervaren Interim Project Controllers die op korte termijn kunnen starten!