Wanneer zet je een interim Project Controller in?

...


Talent Enterprise

Wanneer zet je een interim Project Controller in?

De rol van de Project Controller wordt belangrijker. Wanneer er een nieuw project op touw wordt gezet is het essentieel om een Financial aan te stellen die zowel expertise als kennis in huis heeft van alle facetten van financial control, business control en risk control. Enerzijds wil je een finance professional die het overzicht kan houden, anderzijds iemand die ook de kleinste details in het oog houdt.

Financieel beheer van grote projecten

Veel (grote) bedrijven hebben meerdere grootschalige projecten in hun beheer, wat betekent dat er op alle projecten experts nodig zijn om de werkzaamheden te coördineren. Het financieel beheer van zo’n project dient onder nauw toezicht te staan van een professional, zodat misstappen voorkomen kunnen worden. Zoals bekend zijn er financieel gezien veel zaken die mis kunnen gaan bij grootschalige projecten. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van het opgeleverde project dat tegenvalt, het budget dat (ruim) wordt overschreden en de nodige vertraging die de oplevering kan oplopen. Kijk alleen al naar de duizenden bouwprojecten die vorig jaar werden stilgelegd, als gevolg van wat we nu de stikstofcrisis noemen.

De professional die steeds vaker wordt ingeschakeld om deze risico’s te voorkomen en zo klein mogelijk te maken zijn de Project Controllers.

Waarom een financieel projectcontroller inschakelen?

Vrijwel elke organisatie heeft een financial controller een business controller in dienst. De verantwoordelijkheden die deze financials dragen hebben logischerwijs veel overlap met de verantwoordelijkheden die een project controller heeft. Echter kan een project controller zich specifiek richten op één (grootschalig) project, waar de financial en business controller zich altijd op het grotere geheel moeten richten.

De markt verandert tegenwoordig razendsnel. De ene verandering is nog niet doorgevoerd, of de andere verandering wordt alweer op de agenda gezet. De stikstofcrisis legt duizenden bouwprojecten stil, maar een paar maanden later slaat de corona-crisis om zich heen. Momenteel moeten de kosten gereduceerd worden, omdat we met een recessie te maken hebben, maar over een jaar is er (laten we het hopen) wellicht weer sprake van economische groei, waardoor de groei van de organisatie juist weer tot groeien aangezet wordt.

Kortom; het wordt steeds belangrijker voor organisaties om plannen klaar te hebben liggen voor de verschillende toekomstige scenario’s die zich voor kunnen doen. Op die manier kun je als organisatie snel handelen en de nodige risico’s vermijden of ten minste verkleinen. Een van de manieren waarop veel organisaties de snel veranderde markt te lijf gaat, is het aanstellen van projectleiders. Voor kleine projecten kan de projectleider zelf als financieel geweten fungeren, maar voor wat grotere projecten is een Project Controller onmisbaar.

Waarom de Project Controller onmisbaar is bij grote projecten

De projectcontroller fungeert als het financieel geweten van het project en de rechterhand van de projectleider. Elk project staat of valt bij een goede planning en een goede budgettering. Dit zijn de twee vlakken waar de Project Controller om de hoek komt kijken. De Project Controller houdt de financiële administratie van het project bij, bewaakt het budget, houdt de planning scherp in het oog en stelt deze – zo nodig – bij. De Project Controller moet zicht houden op de gewerkte uren en alle uitgaves. Hij moet op de hoogte zijn van alle gebruikte materialen tot dusver, de voorraad die nog beschikbaar is, of de werkzaamheden grofweg parallel loopt aan de planning en of het budget toereikend genoeg is. Hiernaast moeten de Project Controllers (vrijwel) elke maand – in overleg met de projectleider – constateren wat er nog nodig is aan kosten, materialen en tijd om het project af ronden.

Om deze taken goed te kunnen verrichten heeft de Project Controller niet alleen zijn financiële expertise en kennis nodig, maar ook sterke communicatieve vaardigheden. De Project Controller moet zowel het overzicht behouden en met de projectleider schakelen, als zich verdiepen in de kleinste details en overleggen met verschillende techneuten. Een assertieve en kritische houding, gecombineerd met een positieve mentaliteit, zijn zodoende belangrijke vaardigheden die een Project Controller dient te hebben. Ofwel; de Project Controller moet proactief zijn, goed kunnen communiceren, kritisch durven zijn, over sterke analyserende vaardigheden bezitten en veel financiële expertise en kennis hebben.

Behoefte aan een Interim Project Controller?

Heb jij behoefte aan een Interim Project Controller die zijn sporen ruim heeft verdiend? Die veel financiële en projectmatige kennis heeft, snel kan schakelen, kritisch durft te zijn en over uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden beschikt? Neem vrijblijvend contact op met Talent Enterprise en we brengen je binnen enkele dagen in contact met ervaren Project Controllers die op korte termijn kunnen starten!