7 pluspunten van oudere werknemers

...
Talent Enterprise

7 pluspunten van oudere werknemers

Ouder personeel kan van grote waarde zijn voor een werkgever. Toch valt tijdens sollicitaties de keuze vaak op een jongere kandidaat. Wat zijn goede redenen om toch te kiezen voor een 50-plusser?

1. Schat aan kennis en ervaring

Oudere werknemers beschikken meestal over een schat aan kennis en ervaring, gecombineerd met een uitgebreid netwerk. Hierdoor zijn ze sneller dan jongeren in staat om op het juiste niveau te functioneren. Als een 50-plusser desondanks moet worden bijgespijkerd, heb je de beschikking over een scholingsvoucher. Dit is een subsidie voor scholing van maximaal 1000 euro. Die kun je bijvoorbeeld inzetten om ontbrekende ICT-vaardigheden op peil te brengen.

2. Geen jobhoppers

Oudere werknemers zijn in tegenstelling tot veel jongere werknemers geen jobhoppers. Ze zijn loyaler en daardoor minder snel geneigd om van baan te wisselen. Daardoor hoef je niet steeds op zoek naar een nieuwe werknemer, wat leidt tot een besparing op de wervingkosten. Voor je klanten is dit ook prettig, omdat zij niet steeds hoeven te wennen aan een nieuw gezicht.

3. Goede werk-privébalans

Oudere werknemers hebben over het algemeen een goede werk-privébalans. Vaak treedt in latere levensfasen namelijk een periode in die zich kenmerkt door rust en stabiliteit. Zo nemen de verplichtingen in de privésfeer af, omdat er doorgaans geen sprake meer is van schoolgaande kinderen. Ook komt het nogal eens voor dat de werknemer een stapje terug doet in zijn carrière.

4. Gemotiveerd tot op het bot

Duizenden werkloze ouderen staan te trappelen om weer aan de slag te gaan. Dit betekent dat je de keuze hebt uit een grote groep arbeidskrachten die tot op het bot gemotiveerd zijn. Als deze ouderen eenmaal aan de slag zijn, zijn ze ook nog eens het meest enthousiast over hun baan. Uit een enquête van TNO en CBS blijkt dat 50- tot 60-jarige werknemers meer enthousiasme aan de dag leggen dan hun jongere collega’s. Bovendien zijn ouderen bij de juiste randvoorwaarden zelfs productievere werknemers.

5. Veelzijdig en divers team

Als je meer ouderen aanneemt, creëer je een veelzijdig en divers team. Daardoor is je personeelsbestand een betere afspiegeling van de samenleving, maak je optimaal gebruik van de kwaliteiten van mensen en werk je aan een beter imago van je bedrijf. Doordat je tegelijk de positie van oudere werknemers verbetert, geef je invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

6. Minder uitval

In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, zijn oudere werknemers minder vaak afwezig dan jongeren. De kans op uitval is daarom veel kleiner. Als zij toch ziek worden, duurt het ziekteverzuim meestal wel langer. Dit risico kun je in bepaalde gevallen grotendeels opvangen met een financiële compensatie van het UWV. Die betaalt dan na dertien weken een Ziektewetuitkering. Dit heet ook wel de Compensatieregeling.

7. Flinke bonus

Wanneer je een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt, kom je in aanmerking voor een flinke bonus van de overheid. Deze mobiliteitsbonus is een korting op de premies die je betaalt aan de Belastingdienst. De totale korting kan oplopen tot wel 7000 euro per jaar. Hiervan profiteer je maximaal drie jaar lang. Als je wilt weten of je hiervoor in aanmerking komt, kun je gebruikmaken van de regelhulp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Update, met dank aan talentvolle oudere collega Gerard Lens: per 1 januari 2018 is de mobiliteitsbonus vervangen door het Loonkostenvoordeel (LKV). Meer informatie hierover vind je hier.