Ron – Project controller bij Rendon

...
Talent Enterprise

Ron – Project controller bij Rendon

De rol van financials binnen organisaties die werken op projectbasis is sterk veranderd over de laatste jaren. Automatisering en digitalisering maken dat veel administratie en registratie wordt overgenomen door software. De rol en verwachtingen van de financial verschuift daarmee van reactief naar een meer proactieve aanpak. Wat houdt de rol van een project controller in en wat maakt iemand tot een goede project controller? Ron vertelt over zijn eigen ervaringen als project controller bij Rendon.

De rol van de interim project controller

“Over de laatste jaren heb ik een grote verandering gezien binnen projectmatige organisaties; de behoefte is verschoven van registratie naar control”, vertelt Ron. Hij omschrijft dit als het zodanig strak krijgen van de organisatie dat men bezig is met het goed beheersen van risico’s, signaleren van kansen en afwijkingen in een project en het adviseren van het management over mogelijkheden die je ziet in een project. “Een goed project controller is zich bewust van mogelijke afwijkingen die zich gaan voordoen in planning en budget en anticipeert daar tijdig op. Het is veel meer vooruit kijken dan terugkijken en vastleggen, wat tot voor kort de voornaamste taak van financials binnen projecten was.”

Ron noemt automatisering en digitalisering als de belangrijkste aandrijvers van deze ontwikkeling. “In ons vak is veel registratie en administratie geautomatiseerd. Een gevaar dat hierin schuilt is dat niemand meer het overkoepelende (financiële) plaatje in het vizier houdt. Anderzijds biedt het ook kansen; het laat ruimte voor financials om meer tijd te besteden aan het vooruit kijken en pro-actief in plaats van reactief actie te ondernemen. Er komt meer behoefte aan ondersteuning van een project manager door een financial die een vooruitziende blik heeft om zo projectplanningen en -budgetten strakker te managen.”

Wat is het profiel van een goede project controller?

De vraag naar project controllers groeit. Steeds meer grote bedrijven die werken op projectbasis zien het belang in van een financial ter ondersteuning van de projectmanager. Maar wat maakt iemand nu een goede project controller?

Aangezien er geen opleiding bestaat tot project controller is het een rol waarin iemand groeit door het opdoen van werkervaring. “De competenties die voor deze rol waardevol zijn vind je zeker niet in iedere financial,” vertelt Ron. “Je moet snel kunnen schakelen en dingen goed helder kunnen krijgen. Daarom zijn communicatieve vaardigheden essentieel, evenals het goed kunnen samenwerken met verschillende typen mensen aangezien je telkens met een (ander) projectteam te maken hebt en daarin een verbindende rol vervult.” Verder is een project controller iemand die bijzonder kritisch durft te zijn. Het is juist jouw rol om zaken aan te kaarten binnen een project en daarmee risico’s te beheersen. Daarvoor moet je voet bij stuk durven te houden, ook wanneer je tegenspraak krijgt.