Incluzio

...
Talent Enterprise

Incluzio

Incluzio staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Daarvoor is innovatie in de zorg van essentieel belang. “Hoe kunnen we de zorgkosten verlagen?” en “Hoe zorgen we ervoor dat mensen minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven?” zijn vraagstukken waarmee zij zich dagelijks bezighouden.

Als snel groeiende organisatie hebben ze vaak en snel extra goede mensen nodig om het bedrijf te ondersteunen. In dit geval was door de acquisitie van verschillende, kleinere bedrijven een samengesteld team zonder leidinggevende komen te zitten. Juist op het moment dat sturing zo hard nodig was om het samenvoegen van de bedrijven tot een succes te maken. Een urgente functie, waarbij wel met de grootste zorg geselecteerd moest worden.

“Van iemand uit ons management team kreeg ik de tip om Talent Enterprise te bellen. Robbert Bouman zei tegen mij: “Zet maar over 6 weken in je agenda dat je kandidaten moet interviewen.” Met enige scepsis keek ik hem aan, maar deed toch wat hij zei. En warempel, zes weken later had ik inderdaad gedurende een aantal dagdelen een stel zeer geschikte kandidaten tegenover me zitten.” – Peter de Visser

Daarop zijn we mensen in de directe werkomgeving van de te werven kandidaat gaan interviewen. “Wat doen jullie precies?” “Wat denk jij dat belangrijk is voor het slagen in de openstaande functie?” Op die manier hebben we een goed functieprofiel kunnen opbouwen, wat ons hielp om tijdens het wervingsproces constant in gedachten te houden wat Incluzio nodig heeft, naast hoe we zo snel mogelijk iemand zouden kunnen voorstellen.

Uiteindelijk is het een zeer selectief selectieproces uiteindelijk een interessante shortlist met verrassende kandidaten naar voren gekomen. Profielen waarin Incluzio zelf niet direct had gedacht, maar die uitermate geschikt bleken te zijn voor de te vervullen functie. De nieuwe collega heeft het naar zijn zin, het team is van ‘samengesteld’ naar een eenheid gegaan en Incluzio is blij met haar nieuwe man.

“Vanaf het eerste moment ben ik erg positief over de contacten met Robbert. Hij is open, eerlijk en direct maar ook oprecht geïnteresseerd in de mens achter de professional. Ik heb in alle openheid met hem kunnen spreken over mijn competenties en de meerwaarde die ik inbreng, maar ook over de ruimte die ik nodig heb en wat mijn minder sterke kanten zijn. Gedurende het selectietraject gaf hij continu feedback en nam hij ook mijn feedback mee terug naar de opdrachtgever. Achteraf gezien kan ik concluderen dat de rol en de plek me bijzonder goed liggen, Robbert heeft daar een groot aandeel in gehad!” – Maarten Klapwijk, Directeur Zorgcentrales Incluzio