Bob Scholten – Manager Informatie Management

...
Talent Enterprise

Bob Scholten – Manager Informatie Management

Centralpoint

In 2016 is Centralpoint ontstaan uit een samensmelting van drie bedrijven. Voor de integratie had elk bedrijf zijn eigen applicatielandschap met bijbehorende IT-infrastructuur. Na de succesvolle integratie van de drie bedrijven nam het gebruik van de verschillende applicaties in de organisatie fors toe en ontstond er een steeds grotere behoefte aan goed beheer en samenwerking tussen deze applicaties. Mede hierdoor werd het vereenvoudigen en het centraliseren van het applicatiebeheer een belangrijk onderdeel van de totale integratie. Om dit te realiseren was er meer capaciteit benodigd op onze IT-afdeling en zijn er destijds een aantal IT-vacatures open gezet.

Het vinden van geschikte collega’s bleek alleen een hele uitdaging. Het aanbod van vacatures voor applicatiebeheerders en informatieanalisten was groot en Centralpoint had moeite om geschikte kandidaten te vinden.

Samenwerking Talent Enterprise

In september 2018 ben ik voor het eerst in contact gekomen met Talent Enterprise. De aanpak van Talent Enterprise was naar onze mening en ervaring op zijn zachts ambitieus te noemen: een intake en een sprint van twee weken waarin gezocht werd naar geschikte kandidaten. Vervolgens keuzes maken, uitnodigen voor gesprekken en aannemen.

In het begin moesten Anouk en ik de goede cadans vinden. Anouk wilde snel resultaat en ik was moeilijk te bereiken. Toen we eenmaal de cadans hadden gevonden ging het allemaal heel snel en bleek de aanpak zeer succesvol. Beschrijven waar Centralpoint voor staat, gevoel krijgen hoe de afdeling werkt en goed beschrijven wat elke vacature inhoudt. De sollicitanten die werden voorgedragen waren stuk voor stuk geschikte kandidaten. In een half jaar hebben we vier vacatures opgesteld en ingevuld dankzij de bemiddeling van Anouk en Anne.

Met de inzet van Anouk en Anne zijn we goed geholpen om de IT-infrastructuur binnen Centralpoint verder te professionaliseren.